Regulamin Jazd Konnych
Stajni ROBIR Chwalęcice

18 02.2011
napisał Administrator
zaktualizowano 03.11.2012

 1. 1.
  Jazdy prowadzone są przez instruktora. Samodzielnie mogą jeździć jedynie posiadacze własnych koni na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie, posiadające własne konie, za zgodą i na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
 2. 2.
  Jazdy konne odbywają się na lonży, ujeżdżalni lub w terenie – decyzję o przeprowadzeniu zajęć podejmuje instruktor. Oceniając umiejętności jeźdźca dobiera dla niego konia.
 3. 3.
  Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach w momencie zapisu na wybrana formę zajęć.
 4. 4.
  W zajęciach mogą uczestniczyć osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej.
 5. 5.
  Uczestnika zajęć obowiązuje strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa tj. kask lub kaskotoczek chroniący głowę, buty o gładkiej podeszwie, spodnie chroniące przed otarciami. Zaleca się stosowanie kamizelek ochronnych.
 6. 6.
  Osoby zapisane na jazdę są zobowiązane do telefonicznego powiadomienia w razie nieobecności.
 7. 7.
  Osoby jeżdżące zobowiązane są być gotowymi do jazdy min. 15 min przed umówioną godziną. Spóźnienie powyżej 10 min. uniemożliwia rozpoczęcie jazdy.
 8. 8.
  Podczas jazdy osoby jeżdżące zobowiązane są do przestrzegania uwag instruktora. Nieodpowiedzialność, niestosowanie się do uwag i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa wyklucza z udziału w zajęciach.
 9. 9.
  Każdy z uczestników jest zobowiązany do pomocy instruktorowi w przygotowaniu konia do jazdy.
 10. 10.
  Przy wyprowadzaniu koni ze stajni należy zachować szczególną ostrożność oraz odstęp co najmniej 3 metrów między końmi, taką samą odległość należy zachować podczas postoju.
 11. 11.
  Nie wolno pozwolić koniowi na opuszczanie głowy do ziemi, gdy popręg jest dociągnięty.
 12. 12.
  Nie wolno przywiązywać konia wodzami lub przypinać uwiązem do wędzidła.
 13. 13.
  Podczas jazdy nie wolno najeżdżać na konia poprzednika, należy zachować odstęp co najmniej 3 metrów.
 14. 14.
  Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia zasad bezpieczeństwa i poleceń instruktora. Do szkód zalicza się kontuzje koni, jeźdźców oraz uszkodzenia sprzętu.
 15. 15.
  Podczas jazdy w terenie uczestnicy jadą w szyku i chodzie określonym przez instruktora.
 16. 16.
  Podczas upadku jednego z uczestników pozostali jeźdźcy zatrzymują konie i stosują się do poleceń instruktora.
 17. 17.
  Wszelkie wypadki, kontuzje oraz skaleczenia dotyczące jeźdźców i koni należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi bądź właścicielom stajni.
 18. 18.
  Zabrania się przystępowania do nauki jazdy konnej lub jazd pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 19. 19.
  Po jeździe obowiązkowo należy: umyć wędzidło oraz odłożyć ogłowie, siodło, szczotki na swoje miejsce.
 20. 20.
  Nieodwołana jazda i jazda odwołana w ostatniej chwili - zostaje uznana za jazdę wykorzystaną i należy ją opłacić.
 21. 21.
  Akceptując nasz Regulamin wyrażasz zgodę na publikacje wizerunku w celach marketingowych.

Do pobrania