Zarząd klubu

17 09.2013
napisał Administrator
zaktualizowano 17.09.2013

Ta strona jest w trakcie budowy i zawiera niekompletne informacje…

Aktualny Zarząd

Prezes JKS ROBIR Chwalęcice ...
Z-ca prezesa JKS ROBIR Chwalęcice ...
... ...
... ...
... ...

Zarządy z lat ubiegłych

Zarząd z 2012 roku

Prezes JKS ROBIR Chwalęcice ...
Z-ca prezesa JKS ROBIR Chwalęcice ...
... ...
... ...
... ...

Zarząd z 2011 roku

Prezes JKS ROBIR Chwalęcice ...
Z-ca prezesa JKS ROBIR Chwalęcice ...
... ...
... ...
... ...