„Zolkowe” Parkury Otwarte 2014
w JKS „ROBIR” Chwalęcice

4 05.2014
napisał Administrator
zaktualizowano 04.05.2014

1. Organizator:

 • JKS „Robir” Chwalęcice i Stajnia Robir.

2. Czas:

 • 10 maja 2014 (10.05.2014), sobota, godz. 10:00.

3. Miejsce zawodów:

 • Stajnia Robir, ul. Rzeczna 8, 66-415 Chwalęcice.

4. Uczestnicy:

 • amatorzy,
 • zawodnicy zrzeszeni w PZJ/LZJ,
 • zawodnicy niezrzeszeni w PZJ/LZJ.

5. Wymagane dokumenty:

 • paszport konia wraz z aktualnymi szczepieniami;
 • zawodnicy niepełnoletni obowiązani są przedstawić zgodę rodziców.

6. Zgłoszenia:

 • do dnia 08.05.2014 r., na adres email: ada_roj@op.pl
 • Na zgłoszeniach proszę podać:
  • imię i nazwisko zawodnika,
  • nazwę konia,
  • klub,
  • konkursy, w których zawodnik weźmie udział,
  • telefon kontaktowy.
 • Listy startowe zostaną przesłane do zawodników drogą mailową w piątek wieczorem (09.05.2014 r.)

7. Opłaty:

 • 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć 00/100 PLN) za jeden przejazd,
 • 30 zł (słownie: trzydzieści 00/100 PLN) za wynajęcie boksów liczone od piątku wieczór
  (ilość boksów ograniczoną - decyduje kolejność zgłoszeń);
 • rezerwacja boksów pod numerem telefonu 880 621 244;
 • możliwość przywiezienia konia dzień wcześniej i pracy z koniem na hali.

8. Program:

 • rozpoczęcie godz. 10:00,
 • konkurs nr 1:
  • konkurs krzyżaków dokładności
   (wszystkie przeszkody na parkurze będą krzyżakami),
 • konkurs nr 2:
  • miniLL dokładności, wys. do 60 cm,
 • konkurs nr 3:
  • LL zwykły, wys. do 80 cm,
 • konkurs nr 4:
  • L zwykły, wys. do 100 cm,
 • konkurs nr 5:
  • L1 zwykły, wys. do 105 cm.

9. Nagrody:

 • flo dla wszystkich zawodników, puchary za trzy pierwsze miejsca w konkursach Nr 2,3 4,5.

10. Sprawy techniczne:

 • plac konkursowy: plac zewnętrzny 30m x 40m, podłoże piaskowe
 • rozprężalnia: hala 24m x 24m, podłoże piaskowe
 • w przypadku dwukrotnego startu w danym konkursie do klasyfikacji końcowej uwzględniany będzie lepszy wynik,
 • nie obowiązuje strój konkursowy,
 • w konkursach do 100 cm zawodnik może wystartować trzykrotnie, z zachowaniem zasady dwukrotnego startu w jednym konkursie,
 • organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie wypadków i zachorowań zawodników, luzaków i koni jak również w przypadku kradzieży, zniszczeń i innych zdarzeń losowych,
 • organizator zastrzega sobie prawo zmian w propozycjach,
 • każdy z uczestników rozpręża się na hali, zanim zawodnik przystąpi do przejechania parkuru ma ok. 5 min. na zapoznanie konia z parkurem, istnieje możliwość wejścia trenera na parkur lub do sędziówki.

11. Uwagi:

Zalecane ubezpieczenie koni i jeźdźców od NW.

12. Obowiązuje Kodeks
Postępowania z Koniem:

 1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy
 2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych
 3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom
 4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.
 5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.
 6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.
 7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca
 8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.
 9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.
 10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.

PREZES
JKS „Robir” Chwalęcice
Ryszard Obidowski


Do pobrania